Vi garanterar hög kvalité på vårt gräs och skulle problem uppstå kontakta oss direkt på info@gräs.nu så hjälper vi er. 

Färdig gräsmatta är en färskvara och skall senast läggas samma dag som den anländer eller avhämtas samt vattna i enlighet med våra instruktioner. Vid höga temperaturer, måste gräsmattan läggas ut och vattnas inom ett par timmar efter att den anlänt eller avhämtats. Gräs.nu garanterar att gräsmattan är upptagen på pall senast dagen innan leverans eller avhämtning.
Kunden ansvarar för att följa våra råd om hur man rullar ut och vattnar gräset direkt vid leverans eller avhämtning. Gräs.nu står inte för problem som uppkommit till följd av att kunden inte följt våra instruktioner.
Färdig gräsmatta skördas mot beställning och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt enligt lag. Gräs.nu kan därför inte ta ansvar för skador som har skett efter leverans/avhämtning och inte ta tillbaka levererad gräsmatta.
I det fall vädret t.ex nederbörden varit extrem o därmed omöjliggjort gräsupptagning förbehåller sig Gräs.nu rätten att ge förslag på ny leveransdag enligt överenskommelse med kund.

Avhämtning på plats

Beställd mängd avhämtas på överenskommet datum eftersom färdig gräsmatta är en färskvara. Kund kan inte hämta rullgräset andra tider än öppettiderna för avhämtning.

Hemleverans

Avlastning hos kund sker om möjligt till önskad, hänvisad och utmärkt plats. Kund är ansvarig för framkomlighet till avlastningsplats. Vi lossar med kran. Leverans med lastbil som lossar med kran sker med kran väger dessa 2,5 ton, och med last, 700 kg till 1,5 ton per pall, upp till ca 4 ton. Det krävs att både avlastningsplatsen samt marken mellan lastbil och avlastningsplats har bärighet. Kunden är ansvarig för bärighet på marken, exempelvis garageuppfart, och är skyldig att upplysa om det finns eventuella vikt- och höjdbegränsningar. Detta gäller även på väg fram till leveransadress, exempelvis om vägen förbjuder tung trafik.
Gräs.nu reserverar sig för leveransproblem utanför vår kontroll. Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten ska anmälan omedelbart göras till gräs.nu.

Personuppgifter

Personuppgifter får enligt personuppgiftslagen ej registreras utan personens medgivande. När beställning läggs hos Gräs.nu innebär det att kunden automatiskt godkänner att Gräs.nu sparar de uppgifter som krävs. Gräs.nu lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part utan godkännande.